Ви є тут

Ліцензування та акредитація

2024 рік

Таблиця самооцінювання освітньо-професійної програми Обслуговування комп’ютерних систем і мереж / Фаховий молодший бакалавр

2022 рік

Таблиця самооцінювання освітньо-професійної програми Організація обслуговування на транспорті / Фаховий молодший бакалавр

Рішення Акредитаційної комісії

Звіт про результат акредитаційної експертизи

2018 рік

   Акредитаційна справа: 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж / Молодший спеціаліст

  Висновки експертної комісії

  Акредитаційна справа: 5.02010501 Діловодство / Молодший спеціаліст

  Висновки експертної комісії

  Акредитаційна справа: 5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва / Молодший спеціаліст

  Висновки експертної комісії

   Акредитаційна справа: 5.05070204 Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського електротранспорту / Молодший спеціаліст

  Висновки експертної комісії

   Акредитаційна справа: 5.06010105 Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд / Молодший спеціаліст

  Висновки експертної комісії


2017 рік

Інформація, що стосується ліцензування освітньої діяльності, зокрема щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, яка публікується на офіційному сайті навчального закладу згідно з Ліцензійними умовами.

 Ліцензійна справа: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (5.02010501 Діловодство) / Молодший спеціаліст

 Ліцензійна справа: 073 Менеджмент (5.03060102 Організація обслуговування на транспорті) / Молодший спеціаліст

 Ліцензійна справа: 183 Технології захисту навколишнього середовища (5.0401060 Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища) / Молодший спеціаліст

 Ліцензійна справа: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва) / Молодший спеціаліст

 Ліцензійна справа: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (5.05070204 Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського електротранспорту) / Молодший спеціаліст

 Ліцензійна справа: 192 Будівництво та цивільна інженерія (5.06010105 Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд) / Молодший спеціаліст

 Ліцензійна справа: 123 Комп’ютерна інженерія (5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж) / Молодший спеціаліст

 Ліцензійна справа: 221 Стоматологія (5.12010106 Стоматологія ортопедична) / Молодший спеціаліст