Ви є тут

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського електротранспорту)

Транспорт у сучасному житті людини відіграє важливу роль. Фактично наш щоденний побут без транспорту неможливо уявити, особливо, якщо говорити про міста. Щодня люди кудись прямують і їх треба швидко і зручно туди доставити.

З 1946 року впродовж 70 років коледж готує фахівців зі спеціальності «Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського електротранспорту».

З 1 вересня 2016 року спеціальність змінила свою назву на нову – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Випускники можуть обіймати посади: технік з налагодження та випробування; технік-енергетик; технік-конструктор; електромонтер-релейник; монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання, керування; наладчик пристроїв і апаратури автоматичного контролю, регулювання, керування; електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики і засобів вимірювання електростанції; електромеханік з ремонту, технічного обслуговування рухомого складу, контактних та кабельних мереж; майстер дільниці; черговий тягових підстанцій у службах руху та відділах безпеки руху на посадах диспетчерів тощо.

Основними дисциплінами, які вивчають студенти цієї спеціальності, є безпека життєдіяльності, електричні машини, електрична тяга, конструкційні та електротехнічні матеріали, організація руху і перевезень, системи автоматичного управління рухом, механічне обладнання рухомого складу, електричне обладнання рухомого складу, технічна експлуатація електричного транспорту, охорона праці на міському електричному транспорті, тягові підстанції, технічне обслуговування систем енергопостачання, контактні та кабельні мережі тощо.

Лабораторії і кабінети оснащено необхідним обладнанням, яке дає змогу наочно в повному обсязі вивчати не тільки теоретичний, а й практичний курс спеціальності.Дипломні проекти зі спеціальності розробляються на реальній основі в умовах підприємств міського електричного транспорту.

Практичних умінь та навичок студенти набувають під час проходження навчальних та виробничих практик на підприємствах міського електротранспорту: у трамвайно-тролейбусних депо та управліннях, службах енергозабезпечення та колійних господарствах КП «Київпастранс» та інших обласних центрів.

Без перебільшення можна сказати, що практично на кожному електротранспортному підприємстві України трудяться наші випускники: в управліннях транспорту, на підприємствах проектування, експлуатації і ремонту технічних засобів транспорту і транспортної інфраструктури, в організаціях метрополітену.

Вони обіймають відповідальні посади від майстрів до керівників найвищих рівнів і своєю нелегкою працею забезпечують безаварійну роботу міського громадського електричного транспорту, який, наприклад, тільки в Україні щорічно перевозить майже три мільярди пасажирів.