Ви є тут

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технології виробництва)

В сучасних умовах найбільш конкурентоспроможним відчуває себе фахівець, який має технічну освіту.

Спеціалістів з монтажу і наладки систем контролю й автоматики розпочали готувати в коледжі ще з 1964 року.

Значний внесок у становлення і розвиток спеціальності зробив ветеран коледжу, досвідчений і шанований викладач Шаман Остап Мартинович, який 45 років пропрацював у навчальному закладі.

Випускники з цієї спеціальності працюють електромеханіками та майстрами на підприємствах з монтажу, налагодження та обслуговування контрольно-вимірювальних приладів і систем автоматизації багатогалузевого міського господарства.

Під час навчання в коледжі майбутні молодші спеціалісти отримують знання з будови, експлуатації та монтажу новітніх систем автоматики, що базуються на мікропроцесорному управлінні, вивчають вищу математику, основи метрології і засоби технічного контролю, теорію автоматичного регулювання та автоматичні регулятори, автоматизацію технологічних процесів, монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем, експлуатацію та ремонт технічних засобів автоматизованих систем, комп’ютерну техніку і програмування тощо. У процесі навчання студенти набувають навичок розрахунку параметрів регуляторів, стійкості систем регулювання та виконання монтажно-налагоджувальних робіт.

Під час виконання дипломного проекту використовуються реальні об’єкти проектування. Більша частина розробок впроваджується на виробництвах.

Виробничу практику майбутні фахівці проходять на підприємствах ПАТ АК «Київводоканал», ПАТ «Київенерго», ПАТ «Київгаз», КП «Київський метрополітен», у Фізико-технологічному інституті металів і сплавів НАН України.

За період існування цієї спеціальності випущено близько 1500 спеціалістів, з них 95 одержали дипломи з відзнакою. Гордістю коледжу є десятки випускників, які обіймають відповідальні посади в управліннях, на підприємствах ПрАТ АК «Київводоканал», КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен» тощо.