Ви є тут

Освітньо-професійні програми

Положення про розробку, супровід і моніторинг ОПП

Накази


ОКР "Молодший спеціаліст"

ОПП 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

ОПП 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

ОПП 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

ОПП 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ОПП 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ОПП 123 «Комп’ютерна інженерія»

ОПП 073 «Менеджмент»

 

ОПС " Фаховий молодший бакалавр"

ОПП 073 «Менеджмент»

ОПП 123 Комп'ютерна інженерія