Ви є тут

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Діловодство)

Набуття Україною незалежності викликало необхідність формування власної національної законодавчої та нормативно-правової бази, яка б регламентувала всі сфери діяльності країни.

Враховуючи необхідність підготовки нової генерації фахівців, здатних у нових умовах кваліфіковано володіти сучасним діловодством, уміти організувати інформаційне обслуговування управління діяльності підприємств із застосуванням комп’ютерних технологій, забезпечити зберігання документів, у 2001 році коледж розпочав підготовку студентів за спеціальністю «Діловодство».

З 1 вересня 2016 року спеціальність отримала нову назву «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року щодо нового Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

 Інтенсифікація економіки на основі науково-технічного прогресу, перехід на сучасні методи господарювання, автоматизація та комп’ютеризація інформаційних систем зумовили нові підходи до кваліфікації секретарських кадрів. Сучасний секретар має не тільки досконало володіти офісним обладнанням, бути знавцем діловодства, архівної справи, але й знати управлінський бізнес, бути обізнаним з усіма головними питаннями розвитку тієї галузі, у якій діє фірма, організація.

На усіх підприємствах, в усіх установах

Там цар Документ – то роботи основа.

Снує безупинно він скрізь і повсюди –

Без нього ніде і ніяк, і нікуди!

Заяви, накази, розписки, ухвали,

Записок службових і планів завали,

Статути, інструкції, витяги, звіти –

Як все осягнути і все зрозуміти?

Для цього є фахові спецдисципліни,

Потрібні їх вчити з душею, сумлінно.

З історії створення ми починаємо:

Коли документ і для чого складаємо?

А потім: як правильно треба складати?

Які реквізити потрібно дібрати?

Щоб чітко його дослідити структуру,

Повинні ми фахову знати культуру!

Для спеціаліста з організації діловодства необхідні знання законодавчих та нормативних актів, системи й організації діловодства, ведення архівної справи, контролю за виконанням документів, системи роботи з персоналом та управлінських технологій, основ адміністративного та кадрового менеджменту, ділової української та ділової англійської мов, правил ділового етикету та спілкування, інструментальних засобів сучасного офісу, інформаційних технологій та засобів оргтехніки

За час навчання студенти проходять навчальну та технологічну практики в регіональних органах державного управління, Головному управлінні Пенсійного фонду України у місті Києві, Центральному архіві міста Києва, Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського та інших закладах освіти.

Випускники коледжу зі спеціальності «Діловодство» підготовлені до професійної діяльності на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності на посадах завідувача канцелярії, секретаря-референта, діловода, інспектора контролю за виконанням документів, завідувача архіву, архіваріуса тощо.