Ви є тут

Комп’ютерна інженерія (Обслуговування комп’ютерних систем та мереж)

     В усіх галузях науки, освіти, промислового виробництва і в домашньому побуті відбулися глибокі зміни, пов’язані з розвитком найновіших сучасних технологій. Ера інформації скорочує дистанції, стискає час і розширює доступ до різноманітних сфер знань. У зв’язку з різким збільшенням обсягу інформації, зростає й потреба в її опрацюванні, збереженні та передачі. Створення комп’ютерних мереж значно полегшило і пришвидшило обробку інформації. Проте зростання застосування комп’ютерних мереж викликало потребу в спеціалістах, здатних проводити їх технічне і програмне обслуговування.

     Тому коледж у 2014 році розпочав підготовку фахівців за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». З січня 2016 року за новим переліком спеціальностей, що затверджений актом узгодження переліку спеціальностей з Міністерством освіти і науки України від 04.12.2015 року, ця спеціальність має назву «Комп’ютерна інженерія».

          Спеціальність забезпечує підготовку студентів у галузі обчислювальної техніки; створення, супроводу й експлуатації обчислювальних машин, комплексів, систем. Навчаються студенти вмінню кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп’ютери в цілому. Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп’ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну та програмну реалізації. Майбутні фахівці вивчають сучасні мови програмування, операційні системи та системне програмування, комп’ютерну схемотехніку та архітектуру комп’ютерів, комп’ютерні мережі, системи управління базами даних, програмування та технології захисту інформації тощо.

          Стратегія підготовки студентів ґрунтується на принципах фундаментальності та цілісності надання знань, їх практичної спрямованості, індивідуалізації навчання, наукового та системного підходів. Навчальні програми орієнтовані на підготовку спеціалістів зі знаннями, достатніми для адаптування до сучасного світу високих технологій. Основними місцями роботи, де можуть працювати випускники спеціальності, є банківські установи, відділи обробки інформації підприємств різних форм власності; фірми, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення; фірми, що є провайдерами послуг Internet; фірми, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення.

Практичні заняття з дисципліни "Обслуговування ЕОМ"

Тиждень комісії "Комп'ютерно-інтегрованих технологій" - 2015 рік

Захист звітів технологічної практики студентів 4 курсу спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

ІТ-спеціаліст — професія теперішнього і майбутнього

Захист курсових проектів з дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка"

Державний комплексний кваліфікаційний іспит групи КМ-41