Ви є тут

Положення

Положення про приймальну комісію 

Положення про апеляційну комісію 

Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди
Положення про індивідуальний навчальний план
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін
Положення про циклову комісію
Положення про вiддiлення
Положення про навчально-методичну раду