Ви є тут

Методичні рекомендації

Англійська мова за професійним спрямуванням

Методичний посібник для студентів спеціальності 5.06010105 "Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд"/192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Методичний посібник для студентів спеціальності 5.05070204 "Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського електротранспорту"/141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"


 

Методичні рекомендації для спеціальності 073 Менеджмент

Методичні вказівки Менеджмент на транспорті 2021

Методичні вказівки Мікроекономіка 2021

Методичні рекомендацій Кваліфікаційний іспит 2022

Програма Кваліфікаційного іспиту 2022


Основи технічної механіки

Зразки виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи технічної механіки" (розділ "Статика", практичні роботи ПР.1, ПР.2, ПР.3)

Зразки виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи технічної механіки" (розділ "Опір матеріалів", практичні роботи ПР.4, ПР.5, ПР.6, ПР.7, ПР.8)

Зразки виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи технічної механіки" (розділ "Деталі машин та механізмів", для спеціальностей: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" -  практична робота ПР.9 , 192 "Будівництво та цивільна інженерія" - практична робота ПР.7.

Методичний посібник для студентів заочного відділення до виконання контрольних робіт зі спеціальностей


Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка 

Курс лекцій з навчальної дисципліни "Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка" для студентів спеціальностей 141, 151, 183

Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка" для студентів  спеціальності 141 (заочна форма навчання)

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка" для студентів спеціальностей 141, 151, 183